Wymagania na egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku

Poniżej przedstawiam jakie obowiązują wymagania na egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz.U. 2020 poz. 2314) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002314  Na czerwono zaznaczone są […]