Przygotowujesz się do matury?

Wybierz jeden z 3 dostępnych Kursów:

Przyśpieszony Matematyczny
Kurs Maturalny online

Dla kogo jest Kurs?
Dla osób chcących zdać maturę na minimum 30%
 • ponad 50 lekcji w kursie
 • zadania domowe do samodzielnego rozwiązania po każdej lekcji
 • odpowiedzi do zadań domowych
 • ściągi i opracowania matematyczne do matury
 • zestaw wzorów, których nie ma na maturze z matematyki
 • dostęp do specjalnej grupy na facebooku
 • możliwość kontaktu poprzez maila lub messengera
 • wiedza potrzebna, aby zdać maturę na: 40-50%
 • możliwość zadawania pytań podczas zajęć
 • możliwość uczestnictwa w Q&A live co 2-3 tygodnie
 • pisemna Gwarancja Zdania Matury po przerobieniu kursu i wykonaniu zadań domowych

Pełny Matematyczny
Kurs Maturalny online

Dla kogo jest Kurs?
Dla osób chcących zdać maturę na 70-100%
 • ponad 100 lekcji w kursie
 • zadania domowe do samodzielnego rozwiązania po każdej lekcji
 • odpowiedzi do zadań domowych
 • ściągi i opracowania matematyczne do matury
 • zestaw wzorów, których nie ma na maturze z matematyki
 • dostęp do specjalnej grupy na facebooku
 • możliwość kontaktu poprzez maila lub messengera
 • wiedza potrzebna, aby zdać maturę na: 100%
 • pisemna Gwarancja Zdania Matury po przerobieniu kursu i wykonaniu zadań domowych
 • możliwość uczestnictwa w Q&A live co 2-3 tygodnie
 • możliwość zadawania pytań podczas zajęć
Popularny

Matematyczny Kurs Maturalny
ROZSZERZENIE

Dla Kogo jest Kurs?
Dla osób chcących świetnie napisać rozszerzenie
 • ponad 100 lekcji w Kursie
 • zadania domowe do samodzielnego rozwiązania po każdej lekcji
 • odpowiedzi do zadań domowych
 • ściągi i opracowania matematyczne do matury
 • zestaw wzorów, których nie ma na maturze z matematyki
 • dostęp do specjalnej grupy na facebooku
 • możliwość kontaktu poprzez maila i messengera
 • wiedza potrzebna, aby zdać maturę rozszerzoną na: 100%
 • co 2-3 tygodnie webinary na żywo
 • możliwość zadawania pytań podczas zajęć

Jesteś w liceum lub technikum?
Szukasz Kursu, który pomoże Ci zrozumieć materiał w danym roku szkolnym?

Wybierz Kurs dopasowany do klasy, w której jesteś.
Kursy zawierają materiał z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Klasa I

 • Podstawowa wiedza
 • Działania na pierwiastkach i potęgach
 • Logarytmy
 • Równania i nierówności liniowe oraz wymierne
 • Funkcje
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja Kwadratowa

Klasa II

 • Równania i nierówności liniowe oraz wymierne
 • Funkcje
 • Funkcja Liniowa
 • Układy równań
 • Funkcja Kwadratowa
 • Funkcja wykładnicza i homograficzna
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria

Klasa III

 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wykładnicza i homograficzna
 • Ciągi
 • Planimetria
 • Trygonometria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Statystyka, kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Pojedyncze działy

Jesteś w szkole podstawowej?
Szukasz Kursu, który pomoże Ci zrozumieć materiał w 7 lub 8 klasie?

Wybierz Kurs dopasowany do klasy, w której jesteś.

Kurs do klasy 7

 • działania na liczbach i ułamkach
 • proporcje, zadania z procentami
 • potęgi i działania na nich
 • notacja wykładnicza
 • pierwiastki i działania na pierwiastkach
 • wyrażenia algebraiczne i działania na nich
 • rozwiązywanie równań i zadania tekstowe z równaniami
 • Twierdzenie Pitagorasa i trójkąty prostokątne oraz ich wyjątkowe własności
 • układ współrzędnych

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Dla kogo jest ten Kurs?
Dla ósmoklasistów, którzy chcą świetnie zdać egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • ponad 60 lekcji w kursie
 • zadania domowe do samodzielnego rozwiązania po każdej lekcji
 • odpowiedzi do zadań domowych
 • ściągi i opracowania matematyczne do egzaminu ósmoklasisty
 • zestaw wzorów, których nie ma na maturze z matematyki
 • dostęp do specjalnej grupy na facebooku
 • zajęcia na żywo co kilka tygodni
 • możliwość zadawania pytań podczas zajęć
Popularny

Pojedyncze działy