Kurs matematyczny ponadgimnazjalny

Ponadpodstawowy Kurs Matematyczny

Podnieś swoją ocenę z matematyki bez korepetycji!

Matematyka w szkole ponadpodstawowej to…

Dawka wiedzy w 3 Częściach

Wybierz część która omawia działy z Twojego podręcznika na dany rok szkolny

 • materiał z całego roku szkolnego
 • łatwe i szybkie metody, których być może nie poznasz w szkole
 • zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami

Część I

 • Podstawowa wiedza
 • Działania na pierwiastkach i potęgach
 • Logarytmy
 • Równania i nierówności liniowe oraz wymierne
 • Funkcje
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja Kwadratowa

Część II

 • Równania i nierówności liniowe oraz wymierne
 • Funkcje
 • Funkcja Liniowa
 • Układy równań
 • Funkcja Kwadratowa
 • Funkcja wykładnicza i homograficzna
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria

Część III

 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wykładnicza i homograficzna
 • Ciągi
 • Planimetria
 • Trygonometria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Statystyka, kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa